Trestní oznámení na Mgr. Michala Jelínka, soudce OS v Přerově, Smetanova 2, 751 52 Přerov

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Jaké kafe nám uvařili?, Zdroj: E-MAILEM, Vydáno dne: 25. 08. 2004Odesílatel: Jan Šinágl, Nejedlých 335, 267 53 Žebrák

příjemce:

Státní zastupitelství Beroun

266 01 Beroun, Wágnerovo náměstí 1249/2

Tel : 311 630 410, Fax : 311 622 132

E-mail: osz.ber@osz.ber.justice.cz


Věc: Trestní oznámení na Mgr. Michala Jelínka, soudce OS v Přerově, Smetanova 2, 751 52 Přerov

Žebrák 23.srpen 2004

Vážení,

dne 28.července 2004 jsem byl přítomen soudnímu jednání v údajně trestní kauze pana Vladimíra Hučína v budově OS Přerov. V průběhu tohoto soudního jednání nechal výše jmenovaný soudce s pomocí justičních zřízenců a zasahovací jednotky policie ČR násilím vyvést paní Zdeňku Mašínovou, která u tohoto soudu zastává funkci důvěrnice obžalovaného pana Vladimíra Hučína. Jako takové jí „musí být povolen přístup“ k jednání soudu – viz §201 zákona 141/1961 Sb.

Jako přímý svědek jsem zděšen nelidskostí a primitivností nejvyššího stupně. Ostudné divadlo v režii soudce Jelínka se odehrálo v budově soudu, který má humánní a demokratické hodnoty ctít, bránit a obhajovat. Paní Mašínové je 71 let, je tělesně postižená vrozenou pohybovou vadou, i proto je zásah proti ní nízký a nemravný. Z incidentu existuje záznam natočený Českou televizí.

Zdeňka Mašínová se v široké veřejnosti těší zasloužené vážnosti, je mj. nositelkou Svatováclavské medaile, rodiče pani Mašínově byli vyznamenáni vysokými státními vyznamenáními, nedávno byli navrženi Senátem PS-PČR na udělení vysokého státního vyznamenání i její bratři.

Jako občan jsem byl postoji, projevy a jednáním soudce Mgr. Michala Jelínka šokován spolu s přítomnou veřejností a zástupci sdělovacích prostředků. Jestliže soudce nejednal v souladu se zákonem, domnívám se, že tak nemohl konat z neznalosti zákona, a proto mám podezření, že tak jednal úmyslně, a proto se může jednat o trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele. Každopádně taková osoba není způsobilá pro výkon spravedlnosti v demokratické zemi.

Rovněž tak soudce Jelínek neodůvodněně znemožnil účast na pokračování soudního jednání Mgr. Martinu Vadasovi, filmovému dokumentaristovi, který o účast na soudním jednání řádně písemně a předem požádal. Stejně jako ostatní veřejnost respektoval zákaz pořizování vizuálních záznamů během soudního jednání, pro který se rozhodl soudce Jelínek v odpoledních hodinách dne 27.7. 2004. Soudce Jelínek Martina Vadase vykázal ze soudní síně jen proto, že si dovolil pořídit fotografii před zahájením soudního jednání - poté, kdy byla veřejnost pozvána do jednací síně - v době přerušeného jednání, dávno před vyhlášením pokračování hlavního líčení. . . Můžeme se jen dohadovat, proč soudce Jelínek takové rozhodnutí učinil – snad aby jeho nezpůsobilost vést závažné soudní řízení nemohla býti zdokumentována, stopy zahlazeny?

Očekávám v zákonné lhůtě Vaše oznámení, co státní zastupitelství podniklo v této věci.

V úctě k Vašemu úřadu a k Vaší vysoké odpovědnosti

Jan Šinágl v.r.

příloha:

článek „Právo na PRÁVO smeteno stylem 50-tých let – ať žije nový „Urválek“, petice na podporu veřejného soudu s kpt. Vladimírem Hučínem