Pane prezidente, jak tomu má slušný a poctivý občan rozumět?

Autor: Jan Šinágl <jan.sinagl@freesurf.ch>, TĂ©ma: Jaké kafe nám uvařili?, Zdroj: E-MAILEM, Vydáno dne: 05. 09. 2004

Dobrý vladař se radí se svým básníkem – špatný básník se svým vladařem

Pane prezidente, jak tomu má slušný a poctivý občan rozumět?

 

Jan Šinágl

 

Pane prezidente proč jste vetoval zákon o evropském zatykači, který všechny slušné a vyspělé země už podepsaly? Nevidíte rostoucí kriminalitu a bezpráví v ČR a ve světě? Evropský zatykač je jedním z nástrojů umožňujících účinný boj a prevenci proti zločinnosti, proti rostoucí hrozbě terorismu ohrožující bezpečnost jednotlivců, zemí i světadílů. Právě 11.září 2001 bylo impulsem ke vzniku evropského zatykače! Slušní občané se nemají čeho obávat, pouze zločinci a pachatelé trestné činnosti. Snad nechcete podporovat zločince?

 

Policie ČR nezvládá svoji úlohu a Vy ji svým rozhodnutím její úlohu ještě ztěžujete! Máte obavy, že by náš občan byl v cizině trestán za čin, který u nás trestní není? Opravdu argument jako hrom, uvědomíte-li si stav naší postkomunistické justice, kde „právo“ je vymahatelné jen pro slušné, bohaté a zločince – pro většinu těch slušných už zdaleka ne! Tisíce občanů ČR se obracejí na ESLP do Štrasburku, aby dosáhli po mnoha letech spravedlnosti – obrovská ostuda ČR, která teprve začíná a která bude mít děsivé rozměry!

 

Evropský zatykač je vzájemná a slušnými občany vítaná pomoc soustátí ve kterém se od jara nacházíme – Vy ji odmítáte! Sdělujete teroristům – teprve až vyhodíte budovy a lidi do povětří budete potrestání – snahy a pokusy k tomu vedoucí trestány nebudou! Kladete důraz a chcete trestat jen výsledek trestné a teroristické činnosti – ne úmysl a záměr! A co řeknete budoucím pozůstalým obětí, kteří se jimi stanou díky Vašim kontraproduktivním, nebezpečným a nemravným snahám, či záměrům, usnadňujícím v podstatě trestnou a teroristickou činnost?

 

Nový zákon o archivnictví také odmítnete? Má za účel znepřístupnit veřejnosti vše co nepřesahuje 30 let – jinými slovy: Občane od roku 1974 už nebudeš mít možná právo podívat se do archivů. Copak se tam asi skrývá nebezpečného, že je to nutné utajovat?

 

Podepíšete návrh zákona, kterým teprve počínaje rokem 2005 musí mocní, bohatí a vlivní žijící v ČR přiznat jen nyní nabývaný majetek? Jinými slovy – Vaším podpisem legalizujete obrovské krádeže majetku po tzv. sametové revoluci a ztěžujete tím jakékoli snahy o nápravy vedoucí k odhalení těchto do nebe volajících krádeží. To bude také Vaší neodejmutelnou ostudou a odpovědností před dějinami – podepíšete-li?

 

Jako nejvyšší představitel státu mate nejvyšší mravní a morální odpovědnost. Zvláště v dnešní době by jste měl dávat občanům svými činy a postoji příklad a pozitivní impulsy pro budoucnost země Vám svěřené. Těmito rozhodnutími konáte pravý opak. Slušní lidé nechápou, zdravý rozum odmítá uvěřit! Naše země se chvěje hanbou nad Vašimi skutky a jejich následky!

 

Máme-li takovéhoto prezidenta a takovéhoto premiéra, je to ostudou naší země. Naší a větší ostudou je, že jsme to připustili.

 

Nečekejme skutečné a opravdové dobré mravy, charakter, kultivovanost a noblesu od lidí, kteří tyto hodnoty nikdy nepoznali a nemohou mít proto o těchto hodnotách ani tušení. Zajímá je jejich moc, jak ji udržet, posílit – ne jejich země a vážné a stále více narůstající problémy a potíže statisíců rodin a obyvatel země, jim svěřené. Žijí a konají deformovaně, tak jak je formovalo deformované prostředí ve kterém prožili většinu života. Nepřirozené a nenormální přijali za přirozené a normální. Brání plnému a rovnoprávnému využití možností naší země a jejím občanům. Ani po otevření se Evropě a světu nejsou schopni kultivovat své konání a jednání – nemohou a nechtějí! Na většině národa zanechala dějinná devastace charakteru a schopností také neodstranitelné stopy a následky.

 

Zákonitě je řada na mladých. Je životně nutné co nejrychleji provést kultivovanou výměnu zdánlivě schopných na nejodpovědnějších místech ve společnosti a nahradit je mladými odborníky se zahraniční praxí.

 

Potřebujeme nutně zákon o trestní odpovědnosti státních úředníků za nekvalitní úkony, či dokonce porušování zákona! Kvalita justice je základem kvality státu – i zde nám chybí citelný postih soudců za opakovaně špatně odvedenou práci, jako je tomu např. v Německu. „Kvalita“ současné české justice je všem známá.

 

Dle statistického úřadu v ČR tvoří skutečné hodnoty jen 45 % pracujících! Stát má už 600 miliard dluhů, úroky za vypůjčené peníze stoupají děsivě každým rokem, nový občánek ČR přichází na svět s dluhem 106 000 Kč! To jsme hospodáři! Chybí nám zoufale noví Baťové! Co zanecháme našim potomkům?

 

To je opravdu, ale opravdu cesta do argentinského pekla, pane prezidente – neuděláme-li co nejrychleji radikální změnu. Dnešní mocní jí schopni nejsou, ani nemohou a snad ani nechtějí. Mandát slušných a poctivých občanů už dávno ztratili – tím co zde „vytvořili“ a napáchali za poslední léta.

 

Pasivita občanů a víra, že to druzí udělají za nás ještě nikde nezaručila dobrý chod a správu státu – pravý opak! Mravní a morální katastrofa už nastala, byť si ji třeba nechceme připustit – kdy se projeví plně ekonomická?! Národ, tím spíše malý nemá žádnou záruku své budoucnosti, ztrácí-li historickou paměť, tradice a ochotu poučit se ze své minulosti.

 

Pán Bůh s námi a s Českou republikou – neprobudí-li se její občané a nenaváží-li na hodnoty a odkaz svých předků?

 

* * *

 

Dobrý vladař se radí se svým básníkem – špatný básník se svým vladařem