AKP, tak jako občané města Plzně, si přeje zhotovení sochy amerického generála, velitele amerických vojáků, kteří osvobodili Plzeň v roce 1945.

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Jaké kafe nám uvařili?, Zdroj: PUP, E-MAIL, ČTK, Vydáno dne: 22. 10. 2004

AKP rozhodně nesouhlasí s tím, aby autorem sochy byl akademický sochař pan J. Bocker, který je na oficiálních seznamech spolupracovníků StB, a který doposud odmítá hodnověrná vyjádření k této své činnosti. Vnímáme to jako přiznání spolupráce, nemorální a neetický přístup vzhledem k významu této sochy. Z úcty k padlým americkým vojákům je zhotovení sochy panem Bockerem pro AKP morálně nepřijatelné.

Odesílatel: AKP - Americký klub Plzeň – Dominikánská 9, 301 12 Plzeň                                                   V Plzni dne 7.10. 2004

Příjemce:

Ing. Jiří Šneberger

Primátor města Plzně

Náměstí Republiky 1

306 32 Plzeň

věc: Realizace sochy generála G. Pattona k 60. výročí osvobození Plzně


Stanovisko AKP– veřejné oznámení

1. AKP, tak jako občané města Plzně, si přeje zhotovení sochy amerického generála, velitele  amerických vojáků, kteří osvobodili Plzeň v roce 1945.

2. Prvořadou podmínkou podpory  zhotovení sochy je, aby ani v nejmenším nebyla v průběhu její realizace dotčena jakýmkoliv způsobem památka amerických vojáků, padlých během osvobozování Západních Čech.

3. AKP rozhodně nesouhlasí s tím, aby autorem sochy byl akademický  sochař pan J. Bocker, který je na oficiálních seznamech spolupracovníků StB, a který doposud odmítá hodnověrná vyjádření k této své činnosti. Vnímáme to jako přiznání spolupráce, nemorální a neetický přístup vzhledem k významu této sochy. Z úcty k padlým americkým vojákům je zhotovení sochy panem Bockerem pro AKP  morálně nepřijatelné.

4. AKP nepřijímá neobjektivní a nemorální argumentaci vedoucího Kanceláře primátora v Plzni pana Ing. Vladimíra Pálka, obhajujícího sochaře Bockera – E-Mail ze dne 2.srpna 2004 a odpověď MUDr.Marie Böhmové ze dne 3.srpna 2004 – viz přílohy.

5. Naše stanovisko vychází z   představy, že autorem sochy by měl být člověk, který pomáhal budovat a udržovat komunistický režim. Tento režim jednak propagoval nepřátelství k americké armádě a zároveň ukradl občanství a majetek mnohým Američanům českého původu.

6. AKP považuje sochu gen. Pattona za stálou výzvu  k ochraně svobody a demokracie pro budoucí generace, a též jako památku obětem komunismu. Právě „ochrana svobody slova, náboženství a osvobození od bídy a strachu“ byla, dle slov F.O. Roosevelta, hlavním důvodem vstupu USA do války v roce 1941.

7 Za vzniklé problémy nese určitou odpovědnost magistrát  města Plzně, neboť   nebylo vyhlášeno výběrové řízení a nebylo požadováno lustrační osvědčení od autora  sochy. Bude-li socha realizovaná panem Bockerem, bude to  ostuda města Plzně, jejích představitelů, a urážka všech  amerických vojáků.

8. AKP je připraven podpořit město při hledání důstojného řešení realizace sochy generála Pattona. V této chvíli konáme to,  co je naší povinností ve jménu všech padlých vojáků. Čekáme na vstřícný signál města Plzně. Nepochybujeme, že při dobré vůli a snaze je důstojné  řešení stále ještě možné.

9. Jsme přesvědčeni,  že město Plzeň dokáže právě při symbolickém 60. výročí osvobození města americkou armádou, a nejenom realizací sochy, oslavit důstojně  toto významné výročí, a to  způsobem hodným obětí amerických vojáků a hodným tradice a historie města Plzně. AKP  Plzeň pomůže všemi dostupnými silami a prostředky.

V úctě k Vašemu úřadu a k Vaší vysoké odpovědnosti

Za  Americký klub  Plzeň:

MUDr. Marie Böhmová, 334 52 Merklín 56

Jan Šinágl,  267 53 Žebrák, Nejedlých 335

Příloha:

E-Mail Ing.V.Pálka MUDr. M. Böhmové ze dne 2.8.2004

E-Mail MUDr. M. Böhmové  Ing.V. Pálkovi ze dne 3.8.2004

Kopie:

Velvyslanec Spojených států amerických v Praze pan  W. Cabaniss

President České republiky pan Václav Klaus

Ministr zahraničí ČR JUDr.Cyril Svoboda

Akademický sochař pan J. Bocker

Prezident MCC – pan Milan Dlouhý

KPV

Čs.obec legionářská

Váleční veteráni americké armády

na vědomí: sdělovacím prostředkům a veřejno-právním médiím ve světě