Pozvánka na tiskovou konferenci

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Aktuální hlavní informace, Zdroj: PUP, E-MAIL, ČTK, Vydáno dne: 21. 11. 2004

Nechte Libeňský ostrov lidem

Občanské sdružení - L I B E Ň S K Ý O S T R O V

Pozvánka na tiskovou konferenci

Nechte Libeňský ostrov lidem

Ve čtvrtek 25. 11. 2004 v 10:00 na schodech před vchodem do budovy Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské náměstí 2, Praha1) proběhne tisková konference občanského sdružení Libeňská ostrov.

Konference se koná v souvislosti s protestem proti způsobu jakým město hospodaří s pozemky na Libeňském ostrově a v souvislosti s tím, proti právě „schvalované“ změně územního plánu. Po tiskové konferenci se účastníci přesunou přímo na probíhající jednání Zastupitelstva hl.m. Prahy v budově magistrátu, kde se v bodě 14/4 má projednávat změna územního plánu Z 720, která má mít mimo jiné za následek bezdůvodnou likvidaci občanských aktivit na Libeňském ostrově.

Ing. Božena Petrová (603 892 998)

předsedkyně Občanského sdružení Libeňský ostrov


Občanské sdružení

LIBEŇSKÝ OSTROV

registrace Ministerstva vnitra ČR:

č.j. VS/1-1/52 236/03-R, IČO: 266 14 138