Zločinné praktiky, nepravdy a fakta v ČR - VH001

Autor: Svobodný občan <svobodny@free.cz>, TĂ©ma: Informace od Vladimíra Hučína, Zdroj: PUP ČTK E-MAIL, Vydáno dne: 06. 02. 2005

Komentáře bývalého kapitána BiS Vladimíra Hučína.

Kdo nezná pravdu je jen hlupák, ale kdo ji zatajuje, je zločinec (Brecht).

V průběhu svého téměř desetiletého působení v BIS jsem soustavně narážel na neochotu většiny svých nadřízených se s těmito problémy vyrovnat. V závěru r.2000 jsem dokonce podobné prohlášení umístil na nástěnku v sekretariátu BIS Olomouc. Měli jste vidět jak plk. Jan Princ reagoval. Chvílemi to vypadalo, jako by dostal záchvat zuřivosti s následkem infarktu. Co ho znám, tak je to silný kuřák, ale poté, co jsem to dal na nástěnku, tak si zapaloval i dvě cigarety naráz - tak byl rozčílený. A to jsem si tam tenkrát dovolil ještě dát výzvu od Martina Vadase k uznání protikomunistického odboje skupiny Mašínů a spol. Samozřejmě já i můj tehdy odstraněný ředitel pplk. Ing. Petr Částečka, jsme tuto výzvu před TV reportérem podepsali jako jedni z prvních. Jan Princ je člověk z okruhu Václava Havla a tak okamžitě následoval Princův rozkaz tuto výzvu z nástěnky sekretariátu BIS odstranit. Jako první se s neuvěřitelným zápalem tohoto úkolu zhostil pracovník BIS Olomouc jistý mjr. Ing.Stanislav Vrána (bývalý velmi aktivní člen SSM) nar.1.6.1964 v Olomouci, (r.č. 64 06 01/1381) tehdy (služ. bytem BIS) Olomouc, Fischerova 8. Tento velmi podlý pracovník BIS se mimořádně spolu s dalšími angažoval na mém odstranění z BIS a následném uvěznění v rámci zájmů ČSSD.

Co se týče pod výzvou podepsaného Miroslava Kopta, tak zde bych byl poněkud opatrnější, neboť tento jmenovaný několik let v BIS působil jako poradce plk.Jana Prince (!!!) a v r. 1997 na mne oznámil, že jsem se na přednášce o zločinech komunismu v Zastávce u Brna, kriticky vyjádřil o české justici a státním zastupitelství. Tato iniciativa Miroslava Kopta měla za následek to, že jsem nesměl ve svých zprávách zmiňovat KSČM, justici a státní zastupitelství (!!!)

Za veškeré výše uvedené informace ručím a mohu je dokázat!

Vladimír Hučín, Přerov 6.únor 2005