Počal ledovec českého soudnictví se rozpouštět?

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Aktuální hlavní informace, Zdroj: PUP ČTK E-MAIL, Vydáno dne: 06. 02. 2005

Jak ministr Němec vzal plamenomet a vyrazil proti soudcovskému stavu. Komentář Free.cz

Počal ledovec českého soudnictví se rozpouštět?

Kroky pana ministra Němce se zdají v posledních dnech téměř nevídané. Nejdříve na sebe upozornil stížností pro porušení zákona v případě bývalého kapitána BiS Vladimíra Hučína proti usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 27 Rto 6/1997 ve věci vedené Okr. soudem v Olomouci pod sp. zn. Rtn 14/1993, viz. článek „ZDE“ a teď nedávno si „došlápl“ na další soudce, kteří předvádějí nechutné tyátry v protahování soudních sporů. Všeobecně je známa pomalost našich soudů, ale v některých citlivějších kauzách je tato zvrhlost nezávislých soudců přímo úděsná. Než slavné soudy dokáží kauzy dotáhnout do konce, tak „předmět sporu“ už není miminko, ale žák základní školy, který pochopitelně po 13ti letech nemůže mít zájem o svého otce, když jej 13 let neviděl, kdy otec nemohl na své dítě mít žádný vliv, kdy tyto dva si nemají pomalu co říci. A kdo za to může? Nezávislí soudci! Vůbec se nedivím ministru Němcovi, že rozhodl jak rozhodl a celá protestující soudcovská unie, včetně spolupachatelů - ostatních soudců může protestovat jak chce, byť by se měla především stydět za to, jak nechutně pracují. Nemají sebemenší pokoru, slušnost, morálku a charakter aby si nejen uvědomili a přiznali, že „horkou“ bramboru mají v ruce oni, nikdo jiný!

Sám jsem obětí tohoto zrůdného soudního systému, kdy moje restituční kauza trvala od roku 1991 do roku 2004. Neskončila ještě definitivně, stále je možnost odvolání. Kdyby bylo možné žalovat soudce za průtahy a domáhat se satisfakce a finančního zadostiučinění za to, že 13 let jsem nemohl užívat svůj majetek a že tímto jsem za ty roky přišel o stovky ticíc Kč, tak to by bylo alespoň částečně jiné kafe, ale s našimi komunistickými, zhovadilými a Ústavě odporujícími zákony mohu vymáhat náhradu akorát tak u vrátného na nádraží!

Nicméně zdá se, že ministr Němec započal na naše poměry rázněji a slušněji, než všichni jeho předchůdci. Je otázkou, zda mu to vydrží a zda nebude odstraněn. V každém příadě mu musíme držet palce a přát mu hodně odvahy a síly pokračovat v tom, co velmi zdárně započal. Při této příležitosti ale musím ministru Němcovi připomenout, aby nezapomínal a dotahoval započaté kroky nekompromisně tam, kam původně také směřoval. Skutečně jsem přesvědčen, že žádný soudce u nás si nezaslouží nejmenšího slitování, protože 15 let vidíme, jak obecně a prakticky ve všech kauzách rozhodují s průtahy a bohužel i špatně ve smyslu rozhodnutí, kdy právo a spravedlnost není naplněna. Svědčí o tom tisíce podání u mezinárodního soudu ve Štrasburku.

Vážený pane ministře, držím Vám palce, pokračujte v potírání nechutných praktik soudců u našich soudů, kteří za hodně vysoké platy nepracují ani dobře, ani dostatečně rychle. Nenechte se otrávit, nenechte se zastavit a už vůbec nepolevujte v započaté cestě! Začal jste velmi slušně a dobře! Při této příležitosti ale nezapomňte na skandální případ novodobéhé politicky pronásledovaného občana ČR, který mnoho měsíců, ba roků pracoval v nejlepší víře pro blaho občanů ČR jako státní zaměstnanec - kapitán BiS, Vladimíra Hučína. Jeho skandální případ, který je vysostně jen „politickým“ případem se táhne také neuvěřitelně dlouho a smysl průtahů je zcela evidentní! Vyčerpat finančně Vladimíra Hučína a všechny jeho příznivce, kterých dnes již není nijak málo. Nechutnost, amorálnost a nezákonnost konání Státních zástupců a soudců v Přerově a Olomouci je urážkou každého slušného občana a co je nejhorší je to, že hraničí s neúctou k Ústavě ČR!

Tak to být nesmí pane ministře! Konejte prosím a zasaďte se, aby průtahy v soudních popotahováních Vladimíra Hučína nepokračovaly a zasaďte se, aby i Vladimír Hučín měl ze zákona a z Ústavy zaručen a zajištěn spravedlivý proces a hlavně „veřejný“ proces. Žádné zákulisní hrátky komunistických soudců za zavřenými dveřmi nesmíte připustit, musí se chovat v souladu z Ústavou, Listinou práv a v souladu s morálkou!

V Praze dne 6. února 2005