Počal ledovec českého soudnictví se rozpouštět - ? - II.

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Aktuální hlavní informace, Zdroj: PUP ČTK E-MAIL, Vydáno dne: 13. 03. 2005

Jak ministr Němec vzal plamenomet a vyrazil proti soudcovskému stavu.

A jak Nejvyšší soud ČR smetl ministrovi spravedlnosti ČR Němcovi jeho stížnost. Komentář Free.cz

Počal ledovec českého soudnictví se rozpouštět - ? - II.

Kroky pana ministra Němce se zdali v posledních dnech téměř nevídané. Bohužel aktuální zpráva viz. ZDE ukázala, jak Nejvyšší soud ČR právě zamítl ministrovi spravedlnosti ČR Pavlu Němcovi jeho stížnost pro porušení zákona, kterou podal v prospěch pana Hučína ve věci zbytkových trestů (útok na agenta StB, nedovolené ozbrojování a nezákonné zmocnění se zbraně).

Marná snaha ministra Němce, je slabší než staré struktury z řad soudců a soudcovské unie! Tyto staré struktury, prorostlé nomenklaturními kádry z minulého období totality před rokem 1989 jsou zde stále a bez nejmenších pochybností ministrovi Němcovi ukázaly, co může a co nemůže.

Jeho stížností pro porušení zákona v případě bývalého kapitána BiS Vladimíra Hučína proti usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 27 Rto 6/1997 ve věci vedené Okr. soudem v Olomouci pod sp. zn. Rtn 14/1993, viz. článek ZDE“ tyto struktury smetly z povrchu právního světa a dále dokazují, že všeobecná známá pomalost našich soudů a zvrhlost nezávislých soudců bude dále přímo úděsná a bude dále pokračovat. Nestydí se za to, jak nechutně pracují. Nemají sebemenší pokoru, slušnost, morálku a charakter aby si nejen uvědomili a přiznali, že „horkou“ bramboru mají v ruce oni, nikdo jiný!

Nicméně zdání, že ministr Němec započal na naše poměry rázněji a slušněji, než všichni jeho předchůdci se dnes ukazuje opravdu jen jako zbožné přání. Je otázkou, zda vydrží a zda bude pokračovat v započaté cestě, nebo zda bude odstraněn. Skutečně jsem přesvědčen, že žádný soudce u nás si nezaslouží nejmenšího slitování, protože 15 let vidíme, jak obecně a prakticky ve všech kauzách rozhodují s průtahy a bohužel i velmi často špatně ve smyslu rozhodnutí, kdy právo a spravedlnost není naplněna. Svědčí o tom tisíce podání u mezinárodního soudu ve Štrasburku.

Vážený pane ministře, pokračujte v potírání nechutných praktik soudců u našich soudů, kteří za hodně vysoké platy nepracují ani dobře, ani dostatečně rychle. Nenechte se otrávit, nenechte se zastavit a už vůbec nepolevujte v započaté cestě! Začal jste velmi slušně a dobře! Při této příležitosti ale nezapomňte na skandální případ novodobéhé politicky pronásledovaného občana ČR, který mnoho měsíců, ba roků pracoval v nejlepší víře pro blaho občanů ČR jako státní zaměstnanec - kapitán BiS, Vladimíra Hučína. Jeho skandální případ, který je vysostně jen „politickým“ případem se táhne také neuvěřitelně dlouho a smysl průtahů je zcela evidentní! Vyčerpat finančně Vladimíra Hučína a všechny jeho příznivce, kterých dnes již není nijak málo. Nechutnost, amorálnost a nezákonnost konání Státních zástupců a soudců v Přerově a Olomouci je urážkou každého slušného občana a co je nejhorší je to, že hraničí s neúctou k Ústavě ČR!

Tak to být nesmí pane ministře! Konejte prosím a zasaďte se, aby průtahy v soudních popotahováních Vladimíra Hučína nepokračovaly a zasaďte se, aby i Vladimír Hučín měl ze zákona a z Ústavy zaručen a zajištěn spravedlivý proces a hlavně „veřejný“ proces. Žádné zákulisní hrátky komunistických soudců za zavřenými dveřmi nesmíte připustit, musí se chovat v souladu z Ústavou, Listinou práv a v souladu s morálkou!

V Praze dne 13. března 2005