Justiční stráž opět zasahuje proti občanům u soudu v Přerově!

Autor: Ing. Emanuel Ondra <230331@tele2.cz>, TĂ©ma: Z pera dopisovatelů, Zdroj: PUP BIS ČTK E-MAIL, Vydáno dne: 20. 04. 2005

20. dubna 2005 na pokyny soudce Jelínka při veřejném soudním líčení opět zasáhla justiční stráž proti Ústavnímu právu občanů se účastnit věřejného soudu s bývalým kapitánem BiS Vladimírem Hučínem.

Vážený pane Vaňku, zdravím Vás a posílám následující zprávu:

     Chtěl jsem se zúčastnit – tentokrát veřejného – soudu s bývalým kpt. BIS Hučínem. Přišel jsem však opožděně až v 9,20 hod – jednání začalo již v 8,00 hod. – a službu konající policista mě poučil,že musím počkat až do přestávky a pak budu do soudní síně vpuštěn. Čekal jsem tedy na chodbě soudní síně na přestávku. Bohudík nebo bohužel, přestávka přišla poněkud brzy – již za pět minut. Otevřely se dveře soudní síně a odtud - za velkého křiku některých oponentů soudce Jelínka – vycházeli rozhořčení občané s tím pocitem, že „byli neoprávněně vyhnáni ze soudní síně“ – výše jmenovaným soudcem. Vzápětí napochodovalo do chodby před soudní síní asi 15 příslušníků justiční policie, uzavřeli dveře do soudní síně a čekali,jaké násilí se asi bude dít? Nedělo se nic,jen občané vyhnaní ze soudní síně mezi sebou pobouřeni – nad jednáním Mgr. Jelínka - rozčileně debatovali.

     Když po cca 20-ti minutách přestávka skončila, soudce Jelínek povolil návrat do soudní síně jen přímým aktérům soudního jednání a jen zástupcům sdělovacích prostředků. Tím jsem se na veřejné jednání do soudní síně nedostal, a proto se cítím ukrácen na občanských právech jmenovaným soudcem, Odešel jsem tedy do třetího patra na “státní zastupitelství“, kde jsem službu konajícímu úředníkovi sdělil svou stížnost na jednání soudce Jelínka, který:

-     ve svém chování se k občanům aplikuje metodu kolektivní viny a trestu

-     omezuje řádné občany v jejich právech

-     nedokáže udržet pořádek v soudní síni vyloučením těch jednotlivců, kteří napomenutí soudce nerespektují.

-     provádí diskriminaci občanů (upřednostňuje zaměstnance sděl. prostředků)

-     jedná neprofesionálně a tím pobuřuje občany proti české justici

     Zmíněný úředník stát. zastupitelství mi dal za pravdu, ale omluvil se s tím, že „soud je nezávislý a my nemáme právo zasahovat do jednání soudu. V tomto případě musíte svou stížnost podat k soudu a nebo na Ministerstvo spravedlnosti“.

     A já se vás ptám, pane Vaňku, jednal-li zmíněný úředník správně? a kam si mám tedy stěžovat a má- li taková stížnost vůbec smysl pokud ne? Kdo mi zaručí svrchované občanské právo – zúčastnit se veřejného soudu s jiným občanem ?

Předem Vám děkuji za radu a na další spolupráci se těším.

Ing. Emanuel O N D R A