Bude Státní zastupitelství porušovat Ústavu jako Policie ČR?

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Z pera dopisovatelů, Zdroj: PUP BIS ČTK E-MAIL, Vydáno dne: 04. 05. 2005

Jako občan ČR jsem pobouřen zásahem policie proti občanu, který našel odvahu a hlasitě protestoval proti KSČM. Toto Ústavní právo má zaručen každý občan ČR a neexistuje žádná omluva konání Policie, jež toto Ústavní právo 1. května 2005 na Letné hrubě pošlapala.

Kdy Státní zastupitelství zahájí trestní stíhání policistů v civilu, kteří na veřejném prostranství na Letné 1. května 2005 zasahovali a užili hrubé síly proti občanům, aniž byli řádně označení zákonem stanovými náležitosmi a kdy dokonce na vyžádní odmítli předložit jak služební průkazy, tak služební čísla? Je zcela lhostejné zda zasahovali oprávněně, či neoprávněně, zda zásah byl přiměřený, či nepřiměřený, jde o způsob zásahu, jež naprosto bez nejmenších pochybností v demokratické společnosti nebyl v souladu se zákonem! Trestný čin překročení pravomoci veřejného činitele byl bez nejmenších pochybností naplněn! Fotografických a filmových důkazů společně se svědectvím desítek občanů je takové množství, že Státní zástupce se nemůže vůbec na nic vymlouvat a ze zákona nejen může, ale musí nejednat! Ptáme se: kdy Státní zastupitelství bude konat tak, jak má zákonem stanoveno?

Nebezpečná realita

adresát: Lubomír Zaorálek, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Přemysl Sobotka, předseda Senátu sněmovny Parlamentu ČR.

Jako občan České republiky jsem pobouřen zásahem naši policie proti občanu, který našel tu odvahu a hlasitě protestoval proti májovému shromaždění komunistů 2005 na Letenské plání v Praze. I když jsem se nezůčastnil tohoto shromáždění, jsem zaskočen zásahem naší Policie, která by měla ctít legislativní odsouzení KSČM, která je ve své ideologii pokračovatelem zločinecké organisace KSČ. (Zák. č. 198/1993 Sb., Zák. č. 480/1991 Sb.).

Neúprosně se schyluje ke katastrofické situaci, která byla pronesena už v roce 1947 Klementem Gotvaldem, který řekl: " Sama demokracie v Československu nám umožní převzít moc". Což se také stalo. Jsme svědky znova tohoto vývoje. Na demokratických zákonech přece nemůže účelově parazitovat nikdo, o kom bezpečně víme, že jeho cílem je převzít moc ve všech oblastech a nastolit opětovně totalitní režim. Neobstojí, ani argument, že část občanů volila z vlastní vůle tuto zločinnou organizaci KSČM.

Nezamezení tohoto vývoje spatřuji jako slabost naší demokracie - demokratických politických stran, kterým jde zaslepeně o svou moc a opomíjejí jejich neodvratného pádu po převzetí moci komunisty. Musíme skutečně prožít nové údobí nesvobody? Vyzývám osobně Vás, a všechny demokraty, aby tuto zásadní hrozbu eliminovali, a teprve potom usilovali o uskutečňování svých povolebních programů.

Nepodílejte se, na slabé demokracii, v opačném případě doplatíte na to Vy, a s Vámi miliony občanů.

Prosím o Váše písemné stanovisko, které mě laskavě zašlete. Předem děkuji.

S pozdravem

Květoslav Kaděrka, Došlikova 30, 636 00 Brno, v Brně 2. 5. 2005

Foto reportáž zde: Jakub Kencl - Fotogalerie