GroSStapo zve V. Hučína a F. Přesličku na výslech II.

Autor: Ing. Emanuel Ondra <230331@tele2.cz>, TĂ©ma: Z pera dopisovatelů, Zdroj: PUP ČTK BIS E-MAIL, Vydáno dne: 26. 06. 2005

Převzatá fakta ze spisu kauzy řízení, které bylo právním odborem MěÚ v Přerově zastaveno.

Jak naložit s pravdivou „pomluvou“?

     Tak si zase jednou obžalovaný oddechl. I když nevím, jestli se tento můj výrok hodí v případě předsedy místní pobočky KPV (Konfederace politických vězňů) v Přerově - pana Františka Přesličky. Vždyť takové obvinění - z řad jeho tradičních politických odpůrců - nebylo první. Tedy k věci.

     Obviněný (F. P.) se „měl“ dopustit přestupku dle ust. § 49. odst. 1 písm c) zákona ČNR č. 200/190 Sb., o přestupcích tím, že „úmyslně narušil hrubým jednáním občanské soužití, když o osobách na kartách vývěsky ve skřínce KANu uvedl,že… jsou to zločinci stejně jako představitelé bývalého Iráku“. Jistě, velmi silná slova,ještě navíc citovaná v deníku HN (Hospodářské noviny) z 22. 1. 2005. Ale proč tedy bylo toto řízení právním odborem MěÚ v Přerově zastaveno? Inu, jak jinak - pro nedostatek důkazů. Dokonce i hlavní iniciátor podání - JUDr. Ján Murček - se na projednávání údajné pomluvy k projednávání - po vlastní omluvě - nedostavil. Přesto jednání proběhlo výslechy obžalovaného F.Přesličky a svědků JUDr. Jiřího Pščolky, Vladimíra Hučína a ing. Jaroslava Bezděka (předseda KAN Přerov ). Je téměř groteskní, když současný i bývalý vysoký funkcionář policie ČSR i ČR (J. P.) dnes prohlašuje, že dnes není komunistou i když po r. 1968 (dle svědka Vl. Hučína) jako člen KSČ se podílel na vyšetřování citlivých kauz, které ohrožovaly funkcionáře komunistické strany. Také J. Bezděk řekl, že „pokud budou i nadále v justici, ve státním zastupitelství a v policii na vedoucích místech takoví lidé ,jejichž minulost je spjata s bývalou KSČ, nemůže dojít k tomu, aby bylo zachováno právo a policie jednala za všech okolností nepředpojatě.“ Jak vidno, oba svědkové spolu s obžalovaným pochopitelně vystupovali při jednání z pozice zákona č. 198/93 Sb. „o protiprávnosti komunistického režimu“,jemuž všech 5 tzv. komunistických ES - uvedených jmény i fotografiemi na kartách ve skříňce KANu - duší i tělem do posledních chvil sloužilo…

     Jako klad pro obviněného hodnotila vedoucí oddělení přestupků MěÚ, jeho výrok, „že se žalované straně (JUDr. Pščolkovi) omluví, pokud on prokáže věrohodnými důkazy, že nikdy nebyl v KSČ. Můžeme se jen těšit,jak to pan doktor práv prokáže.?

     Jinak platí o něm to, co i pro ostatní bývalé členy KSČ proklamuje již zmíněný zákon: „KSČ byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.“ Podobnost s bývalým režimem v Iráku se přímo nabízí.

     Na závěr: neexistoval nějaký anonymní „totáč“, měl svá jména. Jen nepatrný zlomek visí ve skříňce KANu. A je vůbec schopen si někdo představit „zločinnou organizaci“ bez konkrétních zločinců ? A může být pak pravdivá věta „nepravdivou“ pomluvou.?

Ing. E. Ondra, 24. 06. 2005