LN ze dne 1.dubna 2006 po nadpisem: "Obluda pod hladinou" VH010

Autor: Vladimír Hučín <hucin@free.cz>, TĂ©ma: Z pera dopisovatelů, Zdroj: PUP BIS ČTK, Vydáno dne: 10. 04. 2006

Vážený pane Neff, zmiňujete se, že BIS měla pravdu, když upozorňovala na bezpečnostní prověrky.

Vážený pane Neff,


reaguji tímto na Váš článek - komentář v LN ze dne 1.dubna 2006 po nadpisem: "Obluda pod hladinou". V tomto svém komentáři mimo jiné zmiňujete, že BIS měla pravdu, když upozorňovala na bezpečnostní prověrky. Z Vašeho článku jsem nabyl dojmu, že se tak nějak snažíte vyvolat dojem, že bývalý ředitel BIS Jiří Růžek vlastně konal dobro a že musel ze svého postu odejít.

Pane Neff, já jsem u BIS pracoval téměř deset let a po nástupu ČSSD se v BIS pod vedením Jiřího Růžka a spol. začaly dít velice podivné věci. Rád bych Vás přesvědčil o tom, že Jiří Růžek má podstatný podíl na mém propuštění z BIS a na mém zatčení a následném uvěznění. Tento člověk se obával, že se za mne postaví vedení KPV a proto spolu s dalšími osobně kontaktoval vedoucí představitele KPV s tím, aby u těchto starých osob vytvořil dojem, že moje propuštění a následné zatčení je logickým vyustěním jakési mé závažné trestné činnosti. Jiří Růžek je příčinou toho, že bezpečnostní prověrky byly prováděny tak, aby vyhovovaly určitým zájmům ČSSD. Dnes Jiří Růžek vidí, že situace dozrává do stádia, kdy o manipulacích s bezpečnostními prověrkami se již hovoří ve sdělovacích prostředcích a tak vyvíjí různé aktivity s cílem předejít podezření, že on sám se na manipulacích podílel. Jiří Růžek s pomocí osob z vedení Odboru vnitřní bezpečnosti a Inspekce BIS je také odpovědný za to, že nebyly objasněny bombové útoky v Přerově. Je odpovědný za to, že byla zastavena moje operativní činnost v době, kdy se prokazovala propojenost extrémní levice s KSČM v souvislosti s organizováním bombových útoků v Přerově včetně bombového útoku na kancelář pobočky KPV Přerov. <>

Já sice nevím kolik toho o mé kauze víte, ale jelikož Vás považuji za renomovaného publicistu, tak se domnívám, že alespoň ty základní informace o mém soudním procesu máte. Já zcela běžně na veřejnosti již několik let nazývám někdejšího ředitele BIS Jiřího Růžka podlým zločincem. Od svých zdrojů vím, že v BIS se vedoucí představitelé této zprofanované instituce děsí toho, že budu opakovaně zbaven obvinění a že se veškerý materiál obsažený v doposud utajovaném trestním spise dostane na veřejnost. Jedná se zde i o záznamy odposlechů tel. hovorů a další zpravodajské postupy v rámci akce "Uhlí" a další. Právě z těchto zpravodajských úkonů lze doložit, že jsem to byl především já, který v BIS kritizoval bezpečnostní prověrky a upozorňoval u konkrétních osob na vysoké bezpečnostní riziko. Mám zato, že by jste měl pane Neff se svoji obhajobou BIS ještě chvíli počkat a to alespoň do té doby, než meritorně Krajský soud v Olomouci rozhodne o mé vině či nevině. Je proto velice důležité, aby tento odvolací soudní proces byl vedený za přítomnosti veřejnosti. Odvolání okr. státní zástupkyně v Přerově JUDr. Jany Staňkové proti zproštujícímu rozsudku Okr.soudu v Přerově obsahuje dokonce hned na počátku výhrady k tomu, že jednání soudu bylo v samotném závěru veřejné. Dále bych Vám rád sdělil, že z morálního hlediska nemohu pochopit, jak je možné, že bývalý ředitel BIS Jiří Růžek (kterého já veřejně nazývám podlým zločincem) může působit jako bezpečnostní poradce v KDÚ - ČSL u samotného předsedy M. Kalouska, který se jinak neustále zaklíná křesťanskou morálkou.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

V Přerově dne 2.dubna 2006            Vladimír Hučín