Vysvětlení ve věci Jiřího Čunka a okr. státního zástupce Mgr. Radima Obsta

Autor: Vladimír Hučín <hucin@free.cz>, TĂ©ma: Informace od Vladimíra Hučína, Zdroj: PUP BIS ČTK, Vydáno dne: 29. 03. 2007

Mám zato, že po mém dnešním podání vysvětlení by již nemělo nechvalně známé Okr. státní zastupitelství v Přerově dozorovat trestní stíhání Jiřího Čunka, státní zástupce Mgr. Radim Obst by měl již dávno nést trestněprávní odpovědnost za své jednání a přinejmenším by měl být postaven mimo službu, neboť z jeho strany se jedná o vědomé podvodné jednání a zneužití pravomoci veřejného činitele.

Podání vysvětlení ve věci Jiřího Čunka a okr. státního zástupce Mgr. Radima Obsta

Dne  29.března  2007  od 10.00 hod. jsem v Přerově v budově Kriminální policie  a Cizinecké policie, podal na základě předvolání, vysvětlení, ve  věci bezpečnostní prověrky náměstka Okr. státního zastupitelství v Přerově   Mgr.   Radima   Obsta,   který   dozoruje   trestní  stíhání místopředsedy  vlády Jiřího Čunka. Šetření - výslech této věci provedl pplk.  Zdeněk  Novák,  který  je  znám  vyšetřováním kauzy "Kořístka - Dalík".  Předložil jsem kopie dokumentů, které prokazují kontakty Mgr. Obsta  s  pracovníkem  StB a každoroční výjezdy Obsta a jeho rodiny do kapitalistických  států  v období nejtvrdší normalizace. Tyto částečně ohořelé  dokumenty  byly  mnou vytaženy a zachráněny z hořící hranice, krátce po 17.listopadu 1989 v prostoru střelnice SNB v Žeravicích okr. Přerov,  kde  byly  páleny  příslušníky  StB.  Dále  jsem upozornil na několik  služebních  záznamů  BIS, popisující zločinné aktivity tohoto státního  zástupce ve vztahu na organizovaný zločin, bývalé vedení StB Přerov  a  zneužití  pravomoci  veřejného  činitele  v  souvislosti  s vyšetřováním   doposud   neobjasněných   bombových  útoků  v  Přerově.

Předložil  jsem i listinné důkazy o tom, že Mgr. Radim Obst se aktivně zasazoval  proti mé rehabilitaci za protikomunistický odboj. V průběhu podání  vysvětlení  jsem  také obsáhle popsal své nedobré zkušenosti s bývalým  ministrem spravedlnosti  JUDr.  Jiřím  Novákem,  který byl u iniciace  trestního stíhání Jiřího Čunka. Upozornil jsem na někdejšího ředitele  BIS  Jiřího  Růžka, který má podíl na tom, že bezpečnostními prověrkami  prošli  naprosto  nedůvěryhodní  lidé  s vazbami na bývalé komunistické  struktury.  Není  bez zajímavosti, že Jiří Růžek je dnes členem  KDÚ  -  ČSL  a  to  jako  bezpečnostní  expert.  V  závěru své protokolární  výpovědi jsem Jiřímu Čunkovi doporučil, aby se v KDÚ-ČSL co  nejrychleji  zbavil  bývalého  ředitele BIS Jiřího Růžka a nynější ministryně  obrany JUDr. Vlasty Parkanové, neboť tito lidé mají značný podíl  nejen na tristním stavu justice a bezpečnostního aparátu, ale i na tom, že na státních zastupitelstvích mohou doposud působit i takoví lidé,  jako je Mgr. Radim Obst, který dnes stíhá místopředsedu vlády a předsedu  KDÚ-ČSL Jiřího Čunka. Vyšetřovatel pplk. Zdeněk Novák se také zajímal  o činnost Jiřího Čunka v Občanské komisi, kde se v r. 1990-91 podílel  na  odstraňování bývalých příslušníků StB. V tomto směru jsem předložil  jako  důkaz  i  kopii lustrace Jiřího Čunka, který byl v r. 1991   nezákonně   lustrován  jako  člen  Občanské  komise,  tehdejším ředitelem  FBIS  Janem  Princem.  Mám  zato,  že po mém dnešním podání vysvětlení  by již nemělo nechvalně známé Okr. státní zastupitelství v Přerově  dozorovat  trestní stíhání Jiřího Čunka, státní zástupce Mgr. Radim  Obst  by  měl  již  dávno nést trestněprávní odpovědnost za své jednání  a  přinejmenším by měl být postaven mimo službu, neboť z jeho strany  se  jedná  o  vědomé  podvodné  jednání  a  zneužití pravomoci veřejného  činitele.  Vyšetřovatel pplk. Zdeněk Novák nechtěl v žádném případě  souhlasit s vydáním protokolu - kopie mého podání vysvětlení, jakož i s přítomnosti mého asistenta Zbyňka Horvátha u tohoto jednání.

Po  mém  kategorickém  vyjádření,  že přítomnost Z. Horvátha je pro mne nezbytná,   vyšetřovatel   toto   nakonec  připustil  a  Z. Horváth  po předložení  svého  průkazu  totožnosti  byl  tohoto podání vysvětlení, trvajícím víc jak tři hodiny, po celou dobu přítomen. Nad rámec celého jednání jsem vyšetřovatele upozornil na nezákonné postupy odboru ÚOOZ, který  v  r.  2000 -2001 pod vedením plk. Kubiceho odposlouchával mne, mou matku a mé přátele, novináře, členy KAN a další osoby pod legendou boje  proti  terorismu.  Po mém odchodu z budovy Kriminální policie ČR byl  vyslechnut  Ing.  Petr  Částečka,  který  byl  v  BIS Olomouc můj nadřízený.

Vladimír Hučín, 29.března 2007, Přerov