Otázka nevyřešených restitucí v ČR je předmětem pozornosti Spojených států

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Aktuální hlavní informace, Zdroj: PUP BIS ČTK, Vydáno dne: 20. 06. 2007

“Souhlasím s krajany: co bylo komunisty ukradeno, musí být vráceno původním vlastníkům nehledě na to, do jakých světových koutů je komunistický režim vyhnal. Je diskriminační, nemravné a v demokratickém světě nemyslitelné, aby byly právní nároky uznány pouze některým z obětí komunistické totality.

Mgr. Martin Mejstřík

senátor Parlamentu České republiky

člen Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Tisková zpráva 20.6.2007

Otázka nevyřešených restitucí v ČR je předmětem pozornosti Spojených států

Senátor Martin Mejstřík navštívil minulý týden v Kongresu Komisi Spojených států amerických o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, známou jako Helsinský výbor USA. Podle zákona z roku 1976 je Komise pověřena dohledem nad plněním článků Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, zejména s ohledem na lidská práva a spolupráci v humanitární oblasti. Komisi tvoří zástupci Sněmovny reprezentantů a Senátu Kongresu USA a představitelé ministerstev.

Helsinský výbor USA dlouhodobě sleduje otázku nevyřešených restitucí majetku, který byl protiprávně zabaven za komunistických a nacistických vlád. Výbor Českou republiku za současný stav silně kritisuje:

Restituční zákony České republiky omezují nápravu křivd za zabavený majetek na osoby, které jsou v současnosti občany České republiky. Před rokem 1999 české právo zakazovalo naturalisovaným občanům USA, aby měli dvojí české a americké občanství. Na to, aby se mohli zúčastnit programu restitucí majetku, se tedy Čecho-američané museli zříci svého amerického občanství a velmi málo Čecho-američanů, byli-li vůbec tací, tuto možnost zvolilo. Jinými slovy, ve stejnou dobu, kdy byla Česká republika vítána v NATO, byli jediní Čecho-američané vyloučeni na základě svého občanství USA z možnosti znovu získat majetky, které jim ukradl nacistický nebo komunistický režim. (Českoslovenští občané, kteří hledali útočiště v jiných zemích – např. v Kanadě, Francii nebo Austrálii – nebyli automaticky zbavováni československého občanství a měli tudíž právo uplatnit restituční nároky.) Někteří čeští parlamentáři předložili legislativní návrhy, které mají tuto nespravedlnost napravit, ale česká vláda je soustavně proti.

Senátor Mejstřík se setkal s předsedou Helsinského výboru USA, kongresmanem Alcee Hastingsem. Předmětem jednání byla problematika restitucí, romská otázka (nucené sterilisace a aktuální zpráva ombudsmana) a antidiskriminační zákon.

Senátor Mejstřík byl v USA na oficiální cestě na odhalení Památníku obětem komunismu ve Washingtonu, D.C. dne 12.6.2007. Jako místopředseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí se ve Washingtonu a v New Yorku setkal i s představiteli krajanské komunity. S krajany hovořil o svých senátních aktivitách zaměřených na vyrovnání se s komunismem, o otázkách občanství, restitucí a neustále odkládané možnosti korespondenční volby.

Souhlasím s krajany: co bylo komunisty ukradeno, musí být vráceno původním vlastníkům nehledě na to, do jakých světových koutů je komunistický režim vyhnal. Je diskriminační, nemravné a v demokratickém světě nemyslitelné, aby byly právní nároky uznány pouze některým z obětí komunistické totality. Krajané žijící ve Spojených státech se stali obětí hned třikrát – komunistický režim jim a jejich rodinám sebral majetky, zbavil je občanství a po roce 1990 jim nová demokratická representace, s odkazem na jejich v exilu nabyté americké občanství, odmítla ukradené majetky vrátit,” komentuje senátor Mejstřík.

Mgr. Martin Mejstřík

Senát PČR

Valdštejnské nám. 4

118 01 Praha 1

tel.: 25707 2786

mobil: 603 181 611

mejstrikm@senat.cz

www.martinmejstrik.cz