phpRS
Dnešní datum: 22. 09. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Weblinks  

Novinky
17.02.2011:

Zpráva o poměrech v NVÚ Minkovice !! Kopie důležitého samizdatu z roku 1984


19.08.2007: POZOR - VSTUP !
V hlavním menu je nově VSTUP pro psaní příspěvků. Uživatelské jméno je anonym a heslo též anonym. Po napsání příspěvku je nutno redakci o této skutečnosti poslat e-mail uveřejněný vlevo dole KONTAKT.

10.06.2007: 14. rockový Zelený tulipán - sobota
09.06.2007: 14. rockový Zelený tulipán - pátek
12.01.2007: POZOR POZOR !
Neplatné e-mailové adresy v komentářích a osobní invektivy budu nemilosrdně mazat!

06.12.2006: OpenOffice.Org slaví již šesté narozeniny !!!
Zapomeňte na Microsoft Office za víc jak 10.000 Kč! Zde jsou: Další podrobnější informace.

Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtPáSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       


Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


Kdo je On-Line?
Neznámý čtenář

Informace o Free.cz

Aktuální hlavní informace

* Otevřený dopis pražskému primátoru Bémovi - Erik Matouš

Vydáno dne 01. 04. 2005 (3583 přečtení)

Ve všech svých projevech na předchozích demonstracích jsem se úzkostlivě vyhýbal použití slova upřímnost z jasného důvodu. Předseda naší vlády totiž toto slovo a jeho význam naprosto zdevalvoval.

FREE.CZ: Kdo podporuje komunisty je sám komunista! Kdo podporuje zlo je sám zločinec.

DOKUMENT: Otevřený dopis pražskému primátoru Bémovi
Erik Matouš

Adresát :
MUDr. Pavel Bém

Kopie: Darek Dupal ; Benešová Marie ; Motejl Otakar ; Zaorálek Lubomír ; Sobotka Přemysl ; Topolánek Mirek ; Němec Pavel ; Železný Vladimír ; Zieleniec Josef ; Zatloukal Tomáš ; Zahradil Jan ; Vlasák Oldřich ; Škottová Nina ; Strejček Ivo ; Rouček Libor ; Roithová Zuzana ; Ransdorf Miroslav ; Ouzký Miroslav

Vážený pane primátore,

obracím se na Vás jako člověk, který inicioval vznik tradice pravidelných středečních demonstrací proti špíně prezentované předsedou vlády ČR Stanislavem Grossem. Tyto demonstrace vždy probíhaly slušným a kultivovaným způsobem, snad i s trochou humoru (jako příklad uvádím na konci tohoto dopisu přepis svého projevu z 30.3.2005). Na této zatím poslední demonstraci však došlo k incidentu, který považuji za velmi nešťastný a v možných důsledcích také potenciálně nebezpečný.

Vážený pane primátore obracím se na Vás jako na vrchního velitele pražské Městské policie, která byla iniciátorem tohoto incidentu, při němž podle mého názoru došlo městskou policií ke spáchání několika trestných činů. Mělo by se jednat o tyto trestné činny: krádež a zneužití pravomoci veřejného činitele. Věřím, že touto otázkou se bude zaobírat OSZ Praha 1, které je k tomuto účelu zřízeno a kterému zasílám kopii tohoto dopisu.

Přes tento předpoklad
Vás, vážený pane primátore, žádám o prošetření zásahu MP
Vás, vážený pane primátore, žádám o informace o tomto šetření
Vás, vážený pane primátore, žádám o odpovědi na následující otázky :

Jakým způsobem je definován zábor veřejného prostranství ? Platí tato definice ?

§ 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb. zní:

"Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí."

Je strážník MP oprávněn posoudit jedná-li se o takový zábor ?

Je opravdu stojan s reproduktorem záborem veřejného prostranství ?

Byl někdy v minulosti aplikován podobný postup MP na jiné demonstrace? Nebo se to týká až demonstrací proti Grossovi?

Je adekvátní nasazení asi 50 strážníků MP včetně psů a speciálních jednotek na zabavení jednoho reproduktoru?

Máme na dalších demonstracích očekávat obušky a vodní děla?

Byl někdy v minulosti řešen zábor veřejného prostranství podobným způsobem? Například že by podobné síly MP odklízely nepovolené lešení?

Není spíše na místě řešit takovou situaci blokovou pokutou či správním řízením ? Tedy nebylo cílem MP, v tomto případě, spíše zabránit svobodnému projevu ?

Proč MP zabavila pouze reproduktor, který byl ve výšce asi 170 cm a nedotýkal se země?

Proč MP nezabavila stojan, na kterém tento reproduktor stál a který tedy mohl být oním záborem? Proč MP tento stojan poničila?

Proč MP nezabavila další reproduktory a elektrocentrálu? Ty nedělaly zábor?

Proč MP nezabavila kufr jednoho z účastníků, který stál na zemi a měl větší rozměry i váhu než zmíněná reprobedna?

Nejsou svoboda projevu a svoboda shromažďování zaručeny ústavou ČR ?

Není ústava ČR nadřazena přestupkovému zákonu či městské vyhlášce ?

Co si mám myslet o informacích od příslušníků policie ČR, kteří mi před tímto incidentem řekli, že se něco chystá, ale že nemají zasahovat ?

Nepřipomíná Vám tato situace spíše ukázku síly ? Nestala se MP nástrojem zpravodajských her, při nichž se státní policie nechtěla kompromitovat?

Neporušila policie ČR, podle Vašeho názoru, zákon tím, že pouze přihlížela tomu, jak MP krade soukromý majetek?

Neporušila, podle Vašeho názoru, osoba, která dala pokyn (rozkaz) k předmětnému zásahu, zákon?

Ponecháte tuto osobu i nadále ve funkci obvodního ředitele MP Praha 1?

Ale hlavně, nemyslíte si, vážený pane primátore, že speciálně v případě protivládních demonstrací by měly mocenské složky státu a obce postupovat velmi, velmi opatrně a citlivě? Nejedná se zde náhodou o podstatu demokracie?

Věřím, vážený pane primátore, že se celou záležitostí budete opravdu pečlivě zaobírat a o výsledcích svého úsilí mne budete informovat. Samozřejmě Vám také nabízím naši součinnost, pokud o ni projevíte zájem, včetně foto a video dokumentace. Je možné, že mnou položené otázky, které jsou obsahem tohoto dopisu, budete považovat za návodné. Je možné, že tyto otázky vyhodnotíte jako můj osobní názor. V takovém případě musím konstatovat že máte pravdu. Ano, jedná se o vyjádření mého názoru, který, pokud je pravdivý, poskytuje nehezký obrázek o fungování MP v Praze.

Vážený pane primátore, ani nevíte, jak budu rád, pokud se ukáže, že se mýlím.

S úctou

Erik Matouš
erik.matous@bcpsro.com

*****************

Slíbený projev:

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás také já přivítal na naši dnešní demonstraci. Dnes jsem se rozhodl podívat na celou situaci, která nás sem přivedla, z pohledu své profese, tedy z pohledu poradenského. Poradce má být člověk, kterého si najímají firemní managementy stejně tak jako managementy politické, aby jim poskytoval informace, které nemohou z různých důvodů samy zachytit a návody pro optimální řešení různých situací. Nutnou součástí práce odborného poradce je také studium a následné podrobné hodnocení jednání dalších prvků v systému stejně tak jako ostatních systémů jako celků.

Politika obecně je veřejná aktivita. To znamená, že všichni její účastníci jsou neustále vystaveni riziku, že jejich jednání bude analyzováno, a to v poměrně širokých souvztažnostech. Pokud se tedy tímto způsobem podíváme na politiky obecně, vidíme širokou škálu emocí, které by nám měly podle přání politiků zůstat utajeny a které nám mohou říci velmi mnoho o motivech určitého jednání. Potom si můžeme z obsahu a formy takového jednání udělat komplexní obraz daného politika. Není ani nutné provádět podrobné analýzy. Naprosto postačí, pokud budeme citlivě vnímat to co vidíme a slyšíme. Je to naprosto stejný postup, jako když se nyní díváte na mě. Určitě rozpoznáte moji nejistotu, kterou cítím, a zřejmě také rozpoznáte, že toho, kvůli komu se již 6 týdnů scházíme, opravdu nemám rád.

Takže když se podrobně zadíváme na politiky, a to ne jenom české, také nalezneme nejistotu, ale také přetvářku či přímo lež. Nalezneme ovšem samozřejmě také ušlechtilejší duševní pochody, jako například víru v to, co říkají. Je to naprosto přirozená situace, neboť každý člověk hájí primárně svoje vlastní zájmy a až sekundárně může hájit něco dalšího. To je důvod, proč je evidentní, že určitá míra společenské tolerance k jednání politiků je v pořádku. Jde o to nalézt optimální míru takové tolerance.

V posledních dnech a týdnech jsem prostudoval mediální projevy předsedy naší vlády. Začal jsem takzvanou omluvou, přes projevy na sjezdu ČSSD v Brně, pondělní otázky Václava Moravce a konče včerejším komentářem po skončení koaličního jednání. Posuzoval jsem jak obsah jednotlivých sdělení, tak soulad tohoto obsahu s nonverbálními projevy. Důležité parametry jsou především držení těla, gestikulace, intenzita, stabilita a barva hlasu, pohyby očí, prokrvení mimických svalů a jejich pohyby, tedy mimika.

Nebudu se příliš zabývat popisem jednotlivých projevů, koneckonců viděli jsme to asi všichni. Pojďme spíše k závěrům, které lze z těchto projevů celkem bezpečně odvodit. Takže za prvé verbální a nonverbální prvky komunikace STANISLAVA GROSSE jsou v rozporu, což znamená, že tomu, co STANISLAV GROSS říká, sám nevěří. Za druhé pravděpodobnost toho, že STANISLAV GROSS i nadále lže a přetvařuje se, je tak vysoká, že se téměř blíží jistotě. Za třetí, a to je asi to nejhorší, vnitřní nejistota kterou prožívá STANISLAV GROSS, je tak markantní, že z něj téměř odkapává. Zjednodušeně řečeno, STANISLAV GROSS má strach a to strach tak obrovský, že se musí objevit otázka čeho se vlastně bojí.

Pokud se STANISLAV GROSS tak velice bojí pouhého odchodu na politické smetiště, tak musím konstatovat, že v čele naší vlády je zbabělec, což je konstatování poměrně otřesné. Je ovšem také možné, že se STANISLAV GROSS bojí něčeho jiného, a pak se lze pouze dohadovat čeho. Bojí se snad toho, že po jeho odchodu se nový premiér či nový ministr vnitra začne podrobně zajímat o jeho aktivity? Bojí se, že jeho odchod se nezastaví na onom pomyslném smetišti dějin, ale bude pokračovat dál až třeba k branám věznice? Také tato varianta je možná a v tom případě musím konstatovat, že máme pravdu, když tvrdíme, že tajné policejní týmy a další aktivity tohoto pána nebyly a nejsou v pořádku, a to je konstatování rovněž dosti otřesné.

Víme, že si STANISLAV GROSS najal novou mediální agenturu, a to francouzskou Euro RSCG. Jedná se o špičkovou agenturu v oboru, která má skvělé výsledky. Je sice pravda, že její název se podobá zkratce FMCG což znamená rychloobrátkové zboží, například toaletní papír, což mi k předsedovi naší vlády sedí lépe. Ale to jsem trochu odbočil. Mediální experti potřebují k tomu, aby mohli vytvářet vhodný mediální obraz, alespoň nějaký reálný základ, ten ovšem v případě GROSSE evidentně chybí. Zatím si od nich vypůjčil nové slovíčko do svého bohatého slovníku, a to ryze francouzké slovíčko Šampión. Od víkendu již všichni víme, že jsme šampióni se svým 4 % růstem HDP. Vůbec přeci nevadí, že ostatní nový členové EU rostou rychleji, protože my jsme šampióni. Vůbec přeci nevadí, že náš premiér je lhář a asi bere úplatky, protože my jsme šampióni. Vůbec přeci nevadí, že náš premiér má asi permanentku do bordelu a stýká se s jeho majitelkou, protože my jsme šampióni. Tak vám nevím, opravdu jsme takovými šampióny? Nebo nás má spíš za šampóny?

Ve všech svých projevech na předchozích demonstracích jsem se úzkostlivě vyhýbal použití slova upřímnost z jasného důvodu. Předseda naší vlády totiž toto slovo a jeho význam naprosto zdevalvoval. Myslím si však, že již nastal čas toto krásné slovo rehabilitovat a vrátit mu jeho původní význam. Takže upřímně věřím, že Stanislav Gross již zmizí z postu premiéra a tím pomine hlavní důvod k našim demonstracím. Takže vám všem, kteří jste se na nich účastnili a podíleli, musím poděkovat za vaši aktivitu a odvahu, kterou jste projevili.

Ovšem pokud se mýlím a ten trouba zůstane tam kde je a dál nám bude dělat ostudu, tak se na vás těším zase za týden.

Děkuji za pozornost


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: BazMyslik | Počet komentářů: 148 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: PUP BIS ČTK E-MAIL

Ceska_pozice
Nové elitní informační nezávislé internetové médium

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Kdo bude bez našeho souhlasu a bez změn šířit zde uveřejněné materiály, stává se naším nejlepším přítelem!
© 1949 ÷ 2007, POPPER Univerzál Projekt. Všechna práva vyjražena,