justice

Právní systém se definitivně zhroutil. Jiné zákony platí pro ty nahoře, jiné pro občany. Důkaz je nevyvratitelný.

Česká strana sociálně demokratická uspěla u Nejvyššího soudu se svou žádostí o odklad vykonatelnosti rozsudku Městského soudu v Praze ve sporu se Zdeňkem Altnerem. Vykonatelnost byla odložena až do doby, než Nejvyšší soud rozhodne o dovolání ČSSD. Rozsudek Městského soudu přiznal advokátovi částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím tj. smluvní pokutou téměř 320 milionů korun jako podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu, s čímž ČSSD nesouhlasí a podala dovolání k Nejvyššímu soudu.

Pokud se kterýkoliv občan dostane do problémů a pravomocný rozsudek jej uvrhne do exekuce, má možnost podat ještě mimořádný opravný prostředek – dovolání. Dovolání však nemá odkladný účinek a proto může exekuce začít.

I pokud občan požádá o odklad vykonatelnosti pravomocného rozsudku, není mu nikdy vyhověno. A začíná strmý pád ke dnu. A nepomůže ani to, že občan spořádaně žije, pracuje, stará se o rodinu a děti.

Úplně jiná situace nastane, když o odložení vykonatelnosti rozsudku požádá vládní politická strana. Bleskově je jí vyhověno a nemusí nic platit, dokud nebude rozhodnuto o jejím dovolání.

Právo a spravedlnost jsou nedělitelné a nesnášejí žádné přívlastky, Buď zákony platí pro všechny anebo pro nikoho. Buď žijeme v právním státě, anebo žijeme ve chlévě, kde platí jiné zákony pro ty nahoře a jiné pro ty dole.

Citovaným rozhodnutím Nejvyššího soudu poskytla vládnoucí garnitura nejlepší důkaz toho, že nežijeme v právním státě. Tento fakt již nemůže změnit žádný komentář a žádné vysvětlování. Věc je zcela jasná.

Nyní musíme ovšem řešit důležitou otázku. Když jsou jiné zákony pro tu hrstku nahoře a jiné pro tu drtivou většinu dole, proč by se měla obrovské většina řídit zákony, které jí ta hrstka nahoře předepisuje? To přeci nedává žádný smysl? Budeme se chovat jako otroci narození v otroctví a jelikož neznají nic jiného, tak se budou jako otroci chovat celý život? Nebo již konečně zvedneme hlavu, uvědomíme si svoji sílu a půjdeme do toho?

SPR-RSČ